การอัพเกรดอุปกรณ์

3.1

การตีบวก

การตีบวกหรือการเสริมพลังขั้นพื้นฐาน คือ การอัพเกรดพลังโจมตี, โจมตีเวทย์, พลังงาน (เพื่อใส่ Dragon Shard) และค่าทนทาน ซึ่งยิ่งทำการอัพเกรดมากเท่าไร ความสำเร็จก็จะลดลงไปเท่านั้น ถึงแม้จะทำการอัพเกรดพลาดไอเทมที่อัพเกรดก็จะไม่เสียหาย ยกเว้นเสียค่าความทนทาน

 

3.2

การโอนถ่ายค่าคุณลักษณะ

การโอนถ่ายค่าคุณลักษณะ (ค่า stats) คือ การโอน stats จากอาวุธนึงไปยังอีกอาวุธนึง ซึ่งจะไปทับกับค่า stats ที่คล้ายคลึงกัน

 

3.3

การสลับค่าคุณลักษณะ

การสลับค่าคุณลักษณะ (สลับค่า stats) คือ การสลับ stats จะคล้ายคลึงกับการโอนค่า stats แต่มีสิ่งนึงที่แตกต่างกันคือไอเทมที่เป็นไอเทมจะถ้าโอน จะโอนค่า stats มาทับกับไอเทมหลักทั้งหมด

 

3.4

การลบค่าคุณลักษณะ

การลบค่าคุณลักษณะ คือ การลบค่า stats ที่ไม่ต้องการใช้งานทิ้ง

 

3.5