ดาวน์โหลดเกมส์

ตัวเกมส์เวอร์ชั่นเว็บ

Dragon's Prophet - Logo Black

 

ในการดาวน์โหลดเกมส์ Dragon's Prophet นั้น ผู้เล่นควรเตรียมเนื้อที่ใน Harddisk และตรวจสอบความเร็ว

ของการเชื่อมต่อ Internet ดูเสียก่อน เนื่องจากไฟล์เกมส์มีขนาดใหญ่มากถึง 13GB~20GB ดังนั้นเพื่อความราบรื่น

ในการดาวน์โหลด และการติดตั้ง กรุณาทำตามขั้นตอนที่เราแนะนำอย่างเคร่งครัด


ลิ้งค์ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง (ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งขนาดเล็ก)
วิธีการดาวน์โหลด และการติดตั้ง (สำหรับเวอร์ชั่นเว็บ)

 • ตรวจสอบเนื้อที่บน Harddisk ปลายทางว่ามีที่ว่าง 13GB ในการสร้างไฟล์ Setup หรือไม่?
 • ดาวน์โหลดไฟล์ DPO_WEB_26092015.exe จากเว็บไซต์หลักของเรา
 • กดใช้งาน DPO_WEB_26092015.exe และเลือก Folder ที่ต้องการเก็บไฟล์ Setup โดยกดปุ่ม Browse
 • โปรแกรมจะเริ่มการดาวน์โหลด สามารถกด Pause/Resume ได้ทุกเมื่อ ใช้เวลาขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อ Internet
 • เมื่อการดาวน์โหลดไฟล์เสร็จสิ้น กดปุ่ม Open เพื่อไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ Setup และเริ่มการติดตั้ง
 • ติดตั้งไปยัง Folder ที่ต้องการ โดยการกดปุ่ม Browse ระหว่างการติดตั้ง
 • เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้นสามารถลบไฟล์ติดตั้งออกจากเครื่องได้ หากไม่ต้องการเก็บไว้
 • เข้าเกมส์ผ่านไอคอน Dragon's Prophet TH ที่หน้าจอ Desktop

ค่า HASH สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ (MD5)

 1. DPO_WEB_26092015.exe (ขนาดไฟล์ 787kb) – 9c3b45bdf695ff154aa6c6122bcf3dfc

 

 

ตัวเกมส์เวอร์ชั่นเต็ม

ลิ้งค์ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง (ดาวน์โหลดให้ครบทั้ง 8 ไฟล์)

 

default-logo-bytearkวิธีการดาวน์โหลด และการติดตั้ง (สำหรับเวอร์ชั่นเต็ม)

 • สร้างโฟลเดอร์ว่าง สำหรับเก็บไฟล์ดาวน์โหลดทั้งหมด
 • ดาวน์โหลดไฟล์ทั้ง 8 ไฟล์ (แบ่งเป็นไฟล์ msi 1 ไฟล์, ไฟล์ cab 7 ไฟล์) แล้วเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ข้างต้น สามารถใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดได้
 • ติดตั้งเกมส์ผ่านไฟล์ DPO_26092015.msi
 • ติดตั้งไปยัง Folder ที่ต้องการ โดยการกดปุ่ม Browse ระหว่างการติดตั้ง
 • เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้น สามารถลบไฟล์ติดตั้งออกจากเครื่องได้ หากไม่ต้องการเก็บไว้
 • เข้าเกมส์ผ่านไอคอน Dragon's Prophet TH ที่หน้าจอ Desktop

ค่า HASH สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ (MD5)

 1. DPO_26092015.msi (ขนาดไฟล์ 526kb) – b2c2a60813080808cb29306c8a3de0c9
 2. DPO_26092015.cab (ขนาดไฟล์ 1.99gb) – 91a9bb523a38b4e9813150b5d14fb051
 3. DPO_260920151.cab (ขนาดไฟล์ 1.99gb) – 7e911a110ffb0feb1b645085cc2bd04e
 4. DPO_260920152.cab (ขนาดไฟล์ 1.99gb) – fcc9ebb9b5826e5f5c8764c1af168a77
 5. DPO_260920153.cab (ขนาดไฟล์ 1.99gb) – c1c71b0cf9e62154d034a9c6bf17c699
 6. DPO_260920154.cab (ขนาดไฟล์ 1.99gb) – e0e50a49261100cf1c9f671b3083f104
 7. DPO_260920155.cab (ขนาดไฟล์ 1.99gb) – d1937614269c80dda2b223a5bf716b83
 8. DPO_260920156.cab (ขนาดไฟล์ 1.13gb) – 5a0a64388ea97888057f9d3bb014472e

 

 

ความต้องการของระบบ

Minimum requirements (ขั้นต่ำเบื้องต้น)

 • CPU : Core 2 Duo 2,4 Ghz หรือเทียบเท่า
 • RAM : มากกว่า 2 GB
 • Graphic : Nvidia 8600 GT หรือเทียบเท่า
 • Hard Disk  : 20 GB
 • Operating System : Windows Vista, 7 & 8/8.1 & 10

Recommended (แนะนำ)

 • CPU : i3 3220 3,3 Ghz dual core หรือสูงกว่า
 • RAM : 8 GB
 • Graphic : Nvidia GTX 460 / AMD HD 5850 หรือสูงกว่า
 • Hard Disk  : 20 GB
 • Operating System : Windows Vista, 7 & 8/8.1 & 10