การสร้างไอเทม

1

สายอาชีพในการสร้างไอเทม

2

 

ในเกม Dragon’s Phophet ผู้เล่นสามารถที่เลือกสายอาชีพในการสร้างไอเทมได้อย่างอิสระ ซึ่งได้แก่

  •  Weaponsmith : อาชีพนักสร้างอาวุธ ที่สามารถสร้างอาวุธต่างๆ
  •  Armorsmith : อาชีพนักสร้างเกราะ ที่สามารถสร้างเกราะป้องกัน
  •  Alchemy : อาชีพคนปรุงยา ที่สามารถปรุงยาต่างๆ
  •  Chef : อาชีพพ่อครัว ที่สามารถปรุงอาหารเลิศรส ที่บวกค่าพลังได้ชั่วคราว
  •  Tinkerer : อาชีพนักประดิษฐ์ ที่สามารถสร้างเครื่องป้องดับ เช่น แหวน และต่างหู
  •  Carpenter : อาชีพช่างไม้ ทีสามารถสร้างเฟอนิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน

 

 

การจะสร้างอุปกรณ์ดีๆ ได้ขึ้นมานั้นจะ ต้องมีวัตถุดิบสำหรับการสร้างอุปกรณ์ด้วยเช่นกัน ซึ่งสามารถหาได้จากการสกัดจากไอเทมต่างๆ ที่สามารถสกัดได้

วิธีการสกัดไอเทม

3

 

ผู้เล่นสามารถสกัดไอเทมที่ไหนก็ได้ ซึ่งสามารถจะสกัดเป็นชุด โดยการเปิดเมนูและนำไอเทมไปวางที่ช่องสกัด

 

4

 

ผู้เล่นสามารถเช็คว่าไอเทมที่สกัดออกมาจะได้เป็นไอเทมอะไรบ้าง โดยเอาเมาส์ไปวางที่ไอเทมชนิดนั้นก่อนที่จะสกัด